De Bikers' card

De kaart voor alle motorrijders.


Verzekeringen

Met de Bikers’ Card ben je beschermd door Generali, een wereldwijde topverzekeraar.

De Generali Bikers’ Card verzekering, dat is:

  • een waarborg medische kosten: € 1.500 (franchise € 100)
  • een waarborg invaliditeit: € 15.000 (franchise 5%)
  • een waarborg overlijden: € 10.000

Een verzekeringspakket ter waarde van € 49,65!

De Algemene voorwaarden zijn beperkt tot bovenstaande vergoedingslimieten.

Ongevallen opgelopen tijdens competities of snelheidswedstrijden worden niet gedekt. Eveneens uitgesloten van de waarborg zijn ongevallen veroorzaakt door de verzekerde in staat van dronkenschap of wanneer het rijtuig wordt bestuurd door een persoon die niet beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden om dit voertuig te besturen.

Meer info over Generali op www.generali.be.

Generali Belgium NV – Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR – BTW – KBO-nr. (BE) 0403.262.553 / RPR Brussel – www.generali.be – Louizalaan 149 -1050 Brussel – e-mail: servicedesk@generali.be Tel.: 02 403 89 00 – Fax: 02 403 88 99.

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. NBB (Nationale Bank van België) nr. 0145 (KB van 04/07/1979 – BS van 14/07/1979).

Eventuele klachten kan men melden via volgend e-mailadres: beheer.klachten@generali.be. Wanneer u het niet met het antwoord eens bent, kunt u terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Op de verzekeringsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing.

Het dagelijkse beheer van je verzekeringspakket is toevertrouwd aan een onafhankelijke partnermakelaar van Generali, het kantoor Soyer & Mamet.

logo_S&M_new_Insurance

 

Soyer et Mamet, de verzekeringsmakelaar van de Bikers’ Card

Soyer & Mamet, baanvaste verzekeringen voor motoren.

Voor alle info : www.soyermamet.be – info@soyermamet.be – 02/511.41.00

FSMA nr. : 013221A

Soyer & Mamet is steeds beschikbaar voor alle informatie over deze verzekering.

 

Back to top