La Bikers' card

La carte de tous les motards


Nog altijd een parkeerverbod voor motoren in Durbuy

Begin augustus werd een parkeerverbod van kracht in het centrum van Durbuy. Hoe is de situatie twee maanden later?

 

Wij waren de eersten om u over die beslissing te informeren (klik hier om het artikel te lezen). Jullie hebben daar en masse op gereageerd op onze Facebook-pagina en velen hebben toen zelfs besloten om Durbuy gewoonweg te boycotten. Aan het einde van de testfase (augustus – september) maken we de balans op van dat parkeerverbod. We hebben de stad Durbuy gecontacteerd én de handelaars. Balans van een controversieel besluit.

 

Het effect van het parkeerverbod voor motoren op de stad:

 

durbuy-interdit-les-motos

Volgens de heer Mailleux, directeur-generaal van de gemeentelijke administratie kan “het experiment als geslaagd beschouwd worden, hoewel de meningen verschillen. De gemeente is zich bewust van ‘het gebrek aan tact in de communicatie door een gebrek aan kennis over de wereld van de motorrijders’. De redenen voor het parkeerverbod voor motoren waren de geluidsoverlast verminderen en het gebrek aan hoffelijkheid van sommigen bij het parkeren van hun motor counteren”.

 

 

 

Durbuy gaat door met deze maatregel vermits de testfase verlengd zal worden tot eind december. Er zal wel een nieuwe parking met 60 plaatsen dichterbij het centrum aangelegd worden. Het parkeren zal daar betalend worden. De maatregel zal progressief uitgebreid worden naar auto’s met als doel het centrum tijdens het hoogseizoen enkel toegankelijk te maken voor voetgangers.

 

De parkings zullen uitgerust worden met webcams zodat je je kostbaar bezit via een app op je smartphone in de gaten kan houden.

Het zou van de stad uit verstandig zijn geweest om met ons – motorrijders – te communiceren vòòr er zo’n extreme maatregel genomen werd. Ten slotte worden we als community door de horeca-sector en door de toeristische sector in het algemeen gewaardeerd. Onze motoren zijn vaak een attractie voor de toeristen. Het is mooi om te zien hoe kinderen zich verwonderen bij onze motoren, hoe voor ouderen de goede oude tijd herleeft en hoe de ‘ingeblikte’ automobilisten zeggen dat het eindelijk eens tijd wordt dat ze hun dromen realiseren. Want, boven alles, is de motor een droom….

Back to top