La Bikers' card

La carte de tous les motards


Wat te doen in geval van een ongeluk

Indien je het slachtoffer bent van een ongeval et je wilt graag de dekking van je Coyote Bikers’Card gebruiken, gelieve dan contact op te nemen met onze makelaar:

Soyer et Mamet

www.soyermamet.be
info@soyermamet.be
02/511.41.00

Om de verzekeringsprocedure sneller te laten opstarten, kan je de volgende documenten klaar houden:

  • Een verklaring van de verzekerde persoon vergezeld van een kopie van de constatering van het ongeval of een kopie van de PV van de politie,
  • Foto’s van de beschadigde moto en van de beschadigde kledij,
  • Een kopij van de aankoopfactuur van alle beschadigde onderdelen (moto & kledij).

 

En dan wensen we u terug een veilige reis toe!  

Back to top